A TPR-Engineering, S.L. manifestem el nostre compromís amb la millora contínua per augmentar la eficiència dels processos, incrementar la satisfacció dels nostres clients i, al mateix temps, la protecció del medi ambient inclosa la prevenció de la contaminació. Sabem que aquesta fita és assolible mitjançant la implicació de tot l’equip humà que treballa i col•labora amb nosaltres, amb formació continuada i adequada.

 
La Direcció proporciona els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment d’aquesta política i assumeix la màxima responsabilitat treballant contínuament per entendre, implantar, mantenir, desenvolupar i millorar de forma continua dels sistemes de Qualitat i Medi Ambient.