Automatització

Experts en automatització de processos i robòtica.

Automatització de processos i robòtica

El principal objectiu de TPR està enfocat a l’excel·lència en cada tasca realitzada, per aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients. Per això, l’acompanyament i assessorament durant tots els processos d’execució dels projectes és un punt clau de l’empresa, així com l’enginyeria, fabricació i la posada en marxa dels equips a casa dels clients per reduir temps no productius.

Estació de soldadura per aportació

Soldadura de terminals per varietat de números de cables.

Especificacions

  • Temps de cicle de 60 s
  • Soldadura de punt.
  • Soldadura de punt per unir el cablejat amb el terminal.
  • Conté 3 estacions, amb moviment en horitzontal, l’operari carrega els terminals a un dels costats i es solden al mig, d’aquesta forma quan es solda per una banda, es carreguen terminals a l’estació lliure.
  • La màquina suporta un número indefinit de models de com a màxim 7 cables per connector.