El principal objectiu de TPR està enfocat a l'excel·lència en cada tasca realitzada, per tal d'aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients. Per això, l'acompanyament i assessorament durant tots els processos d'execució dels projectes és un punt clau de l'empresa, així com l'enginyeria, fabricació i la posada en marxa dels equips a casa dels clients per reduir temps no productius.